Wysoka jakość przywództwa – dialog motywacyjny w pracy menedżera

Tylko 6 kroków dzieli Cię od skutecznego zbudowania własnej motywacji. Tylko 6 kroków do odkrycia i wzmocnienia motywacji innej osoby. To wydaje się zbyt proste? W trakcie naszej sesji mikro learning poznasz opartą o wyniki badań strukturę dialogu motywacyjnego. Dołącz do sesji, poznaj i sprawdź tę metodę u siebie! Szybko docenisz jej prostotę i skuteczność!

Program sesji

·         Ograniczanie własnej roli w dialogu, czyli sztuka wpływania na postawy bez perswadowania.

·         Mistrzowskie wykorzystanie reguły zaangażowania i konsekwencji.

·         Koncentrowanie rozmówcy na pozytywnych powodach do zmiany.

·         Wykorzystanie uznanych wartości do wzmacniania determinacji rozmówcy.

·         Jak metodą małego kroku dokonać motywacyjnego skoku, czyli planowanie o jeden krok do przodu.

Zarejestruj się za darmo!

Warunki uczestnictwa

 •  Organizatorem szkoleń jest TAW Polska Sp. z o.o. z, ul. Robotnicza 50, 53-608 Wrocław,
  zarejestrowana w VI Wydziale Gospodarczym KRS we Wrocławiu, KRS 0000232781,
  REGON 020048534.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza i udzielnie
  zgody na przetwarzanie danych na potrzeby komunikacji marketingowej TAW Polska sp. z
  o.o.
 • W szkoleniach może wziąć udział maksymalnie 3 pracowników z jednej firmy.
  TAW Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu
  szkolenia z ważnych przyczyn losowych. O takiej sytuacji uczestnicy zostaną poinformowani
  najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (22.02.2021 r.).
 • TAW Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wykorzystania materiału nagranego w
  trakcie wydarzenia dla potrzeb marketingowych.
 • Wydarzenie jest adresowane do aktualnych i przyszłych klientów.
 • TAW Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia uczestnika jeśli jego udział jest sprzeczny z interesem TAW Polska sp. z o.o. (przedstawiciele firm szkoleniowych, freelancerzy itp.).
 • Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej na adres info@tawpolska.pl.
 • Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa. Zgłoszenie musi być dokonane w formie pisemnej na
  adres info@tawpolska.pl.

Info

Kiedy03.03.2021
Godzina10:30 - 11:30
DodatkowoSesje indywidualne dla chętnych po zakończeniu szkolenia
Gdzie zoom

Prowadzący

Cezary Radomski

Trener, coach oraz menadżer projektów rozwoju kadr. Absolwent psychologii oraz Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu „Moderator”, certyfikowany mediator – certyfikat fundacji VCC, absolwent