AGILE w HR – założenia zwinnego zarządzania projektami HR

„Agile” i „Projekt” to dziś podstawowe zwroty w słowniku wielu firm. Czy HR realizuje projekty? Czy HR może być Agile? Oczywiście! Każda rekrutacja, szkolenie, czy badanie opinii współpracowników jest projektem. A większość projektów może być zwinnie zarządzana. Dołącz do sesji mikro learning i poznaj założenia zwinnego zarządzania projektami w HR!

Program sesji:

·         Procesy, zadania, wskaźniki – Czy w mojej codziennej pracy jest jeszcze miejsce na projekt?

·         Agile i agility – buzzwords czy skuteczne modele współpracy?

·         Wybrane aspekty zwinności w projektach HR.

Zarejestruj się za darmo!

Warunki uczestnictwa

 •  Organizatorem szkoleń jest TAW Polska Sp. z o.o. z, ul. Robotnicza 50, 53-608 Wrocław,
  zarejestrowana w VI Wydziale Gospodarczym KRS we Wrocławiu, KRS 0000232781,
  REGON 020048534.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza i udzielnie
  zgody na przetwarzanie danych na potrzeby komunikacji marketingowej TAW Polska sp. z
  o.o.
 • W szkoleniach może wziąć udział maksymalnie 3 pracowników z jednej firmy.
  TAW Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu
  szkolenia z ważnych przyczyn losowych. O takiej sytuacji uczestnicy zostaną poinformowani
  najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (22.02.2021 r.).
 • TAW Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wykorzystania materiału nagranego w
  trakcie wydarzenia dla potrzeb marketingowych.
 • Wydarzenie jest adresowane do aktualnych i przyszłych klientów.
 • TAW Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia uczestnika jeśli jego udział jest sprzeczny z interesem TAW Polska sp. z o.o. (przedstawiciele firm szkoleniowych, freelancerzy itp.).
 • Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej na adres info@tawpolska.pl.
 • Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa. Zgłoszenie musi być dokonane w formie pisemnej na
  adres info@tawpolska.pl.

Info

Kiedy04.03.2021
Godzina10:30 - 11:30
DodatkowoSesje indywidualne dla chętnych po zakończeniu szkolenia
Gdzie zoom

Prowadzący

Marcin Jasiński

Certyfikowany Project i Program Manager (PMP, PRINCE2 Practicioner) z wieloletnim doświadczeniem projektowym. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Trener oraz wykładowca akademicki w Collegium Civitas w Warszawie oraz Uniwersytecie SWPS. Zarządzał projektami oraz zespołami w sferze publicznej i prywatnej, m. in. w firmach Credit-Suisse, Hewlett-Packard, UBS.